Aanpak huisvestingsadvies

“Wanneer organisatie en huisvesting uit de pas lopen”

Organisaties ontwikkelen zich voortdurend en snel. Organisaties zijn  structureel veranderd voordat de levensduur van gebouw en inrichting verstreken is. Hierdoor ontstaat de situatie dat huisvesting het functioneren van organisaties onvoldoende faciliteert.
Binnenbuiten helpt kleine en grote organisaties hun huisvesting op te tillen tot een passende en toekomstbestendige omgeving.


Het huisvestingsadvies is de eerste stap in het totale huisvestings-ontwikkelingstraject. In deze startfase brengt Binnenbuiten eisen, wensen en oplossingsmogelijkheden in kaart en legt deze vast in een visie op huisvesting. Deze visie dient als basis voor de vervolgstappen Ontwerp en Realisatie.

Klik op de link rechtsonder voor het bekijken van onze projecten op het gebied van huisvestingsadvies.
Voor de aanpak van de fase volgend op het huisvestingsadvies gaat u naar de pagina Aanpak gebouw/interieur/buitenruimte