Aanpak gebouw/interieur/buitenruimte

“Van concept tot realisatie door interactie”

Binnenbuiten draagt zorg voor het gehele ontwikkelingstraject: van concept tot realisatie. Op basis van een grondige analyse van de vraagstelling tekent Binnenbuiten de eerste ontwerpvoorstellen. Deze worden in samenspraak met opdrachtgever doorontwikkeld en verfijnd; tijdens het traject groeit het ontwerp door interactie tussen opdrachtgever en ontwerper.

Binnenbuiten hanteert een gefaseerd ontwerptraject. De gefaseerde werkwijze maakt het proces overzichtelijk en op efficiënte wijze te sturen.
De activiteiten en de belevingswereld van de gebruiker zijn voor Binnenbuiten het uitgangspunt voor het ontwerp dat tot stand komt door het combineren van creatieve kracht en vakinhoudelijk kennis.
Het realiteitsgehalte van de ontwerpvoorstellen waarborgt Binnenbuiten door creativiteit te koppelen aan technische mogelijkheden, ergonomie en regelgeving
; èn door in elke stap van het ontwerpproces aandacht te besteden aan zowel inhoud, tijd als geld.