Transformatie tot zorghotel te Rhoon

Klant: Geeve Bouw BV
Jaar: 2011
Status: afgerond

Geeve Bouw wenste haar kantoorpand te transformeren naar zorgwoningen. Binnenbuiten deed schetsend onderzoek naar de mogelijkheden van het pand voor een transformatie van werkomgeving naar woon/zorgomgeving.
Binnenbuiten startte met het definiëren van de gebouweisen voor uiteenlopende zorgtypen. Naast eisen voortkomend uit regelgeving definieerde Binnenbuiten aandachtspunten om tot geslaagde huisvesting te komen waarbij zij de activiteiten en het welbevinden van de bewoners en overige betrokkenen centraal stelde.
Voor elk van de zorgtypen tekende Binnenbuiten globale indelingsvoorstellen en bracht daarbij in kaart welke bouwkundige ingrepen doorgevoerd moeten worden ten behoeve van het realiseren van een goede functionele indeling, toegankelijkheid voor mindervaliden, daglichttoetreding en het verbeteren van de uitstraling van het pand. Met de conclusies van deze studie transformeerde de opdrachtgever haar kantoorpand naar zorgwoningen.