PvE Ruimtegebruik STC locatie Wilhelminakade

Klant: STC-Group
Jaar: 2010
Status:

De STC-group wenst op haar locatie Wilhelminakade te Rotterdam een aantal ruimten aan te passen. Om de voor de gebouwaanpassingen noodzakelijke informatie te bundelen heeft de STC-group Binnenbuiten gevraagd een Programma van Eisen Ruimtegebruik op te stellen.
Het Programma van Eisen Ruimtegebruik beschrijft het beoogde functionele gebruik van de ruimten.
Voor elk van de aan te passen ruimtetypen, is in samenspraak met het instituut, beschreven voor welke activiteiten de ruimte geschikt moet zijn, welke faciliteiten er dienen te worden geintegreerd en wat de ruimtelijke kenmerken dienen te zijn. Het Programma van Eisen Ruimtegebruik geeft richting aan de verdere ontwikkeling van de huisvesting.