Meubelplan STC locatie Brielle

Klant: STC-Group
Jaar: 2010
Status: in gebruik

Parallel aan het gebouwontwerp van de uitbreiding van het Scheepvaart en Transport College te Brielle tekende Binnenbuiten een meubelplan. Deze gelijktijdige aanpak waarborgt een goede aansluiting van de schaalniveaus gebouw en meubilering op elkaar. Uitgangspunt voor het meubelplan waren de activiteiten die het onderwijsinstituut in elk van de ruimten beoogt te ontplooien in het kader van haar onderwijsaanpak.
Het meubelplan is een nadere uitwerking van het PvE Ruimtegebruik waarin Binnenbuiten de inrichtingsvisie voor de Brielse STC-locatie vastlegde.

Zie ook onze andere projecten voor STC Brielle: nieuwbouw, massastudie, vaste inrichting en ontwerp buitenruimte