Meubelconcepten onderwijs

Klant: Binnenbuiten, eigen initiatief
Jaar: 2003
Status:

Om het hedendaagse onderwijs optimaal te ondersteunen is meer nodig dan een individuele leerlingset. Binnenbuiten onderzoekt de mogelijk-heden om met de juiste inrichtingselementen diverse onderwijsvor-men optimaal te onder-steunen. Aandachtspun-ten zijn hierbij: ruimte bieden aan een groot scala aan activiteiten, het creëren van diverse concentratieniveaus en structuur bieden in grote open studieruimten.