Massastudie STC locatie Waalhaven ZZ 4

Klant: STC-Group
Jaar: 2006
Status: haalbaarheidsstudie

Het Scheepvaart & Transport College wenste de mogelijkheden te onderzoeken haar VMBO voor de beroepen in de scheepvaart en het wegtransport te huisvesten op de locatie Waalhaven zz 4 te Rotterdam.
Als eerste stap in het haalbaarheidsonderzoek maakte Binnenbuiten een onderwijskundige analyse van het specialistische VMBO. De kenmerken van de onderwijsaanpak, de behoeften van de gebruikers en de te integreren functies bracht Binnenbuiten in kaart.
Op basis van de analyse van de onderwijsorganisatie werd een gebouwvoorstel ontwikkeld: de functies werden ingepast in het bestaande kantoorgebouw met daarachter een U-vormige uitbreiding, resulterend in een atriumgebouw. Naast de inpassingsstudie werd een kostenraming voor gebouw en inrichting opgesteld.
Het globale gebouwvoorstel en de kostenraming dienden voor het Scheepvaart & Transport College voor het maken van een strategische huisvestingskeuze.
i.o.v. en i.s.m. BAM Utiliteitsbouw en BAM Advies & Engineering