Aanpak productontwikkeling

“De juiste aanvulling op de mix”

Een goed productontwerp sluit aan op de behoefte van de consument, matcht met de productcapaciteit en de martkanalen van de opdrachtgever, en past in het productportfolio. Binnenbuiten helpt fabrikanten met het formuleren van het productprofiel en het ontwikkelen van een product met kansen.

Binnenbuiten hanteert een gefaseerd ontwikkelingstraject: van strategisch advies, via ontwerp en uitwerking, tot en met marktintroductie. Door de gefaseerde werkwijze is het ontwikkelingstraject op efficiënte wijze te sturen.
De uitgangspunten voor de productontwikkeling zijn: de behoefte van de doelgroep, de beschikbare productiecapaciteit met de bijbehorende technische mogelijkheden en natuurlijk de kansen die de markt biedt. Het ontwerp komt tot stand door het combineren van creatieve kracht en vakinhoudelijk kennis.
Het realiteitsgehalte van de ontwerpvoorstellen waarborgt Binnenbuiten door creativiteit te koppelen aan kennis van vervaardigingstechnieken, ergonomie en regelgeving; èn door in elke fase van het ontwerpproces aandacht te besteden aan zowel inhoud, tijd als geld.